หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรม ดาวน์โหลด เวปเมล ติดต่อเรา
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

 

บทความ

ข่าวกรอง&ระบาดวิทยา

 
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
รวมเว็ปราชการไทย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
สำนักงานประกันสังคม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค wk ๕๒ / ๕๕

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค  wk ๕๒ / ๕๕
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค สัปดาห์ที่ ๕๒ / ๒๕๕๕
    ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อำเภอหนองแคมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๘๑  ราย อัตราป่วย  ๙๐.๓๑  ต่อประชากรแสนคนไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนประชากรอำเภอหนองแคกับจังหวัดสระบุรี ณ วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ พบว่าอัตราป่วยของอำเภอหนองแคต่ำกว่าจังหวัดสระบุรี และเป็นอันดับที่ ๕  ของจังหวัด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอำเภอของจังหวัดสระบุรี   พบว่าอำเภอเมือง มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ  อำเภอเสาไห้ , อำเภอดอนพุด ,อำเภอมวกเหล็ก, และอำเภอหนองแคตามลำดับ

ลักษณะการกระจายของโรค
     จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ อำเภอหนองแคมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน  ๘๑  ราย
    
สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วย  ๒  ราย  ตำบลหนองแค  ๑  ราย และตำบลโคกแย้  ๑  ราย  ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานผู้ป่วย
     มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วในพื้นที่  ๑๔ ตำบล เมื่อเรียงตามอัตราป่วยต่อแสนประชากร   จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
     ตำบลห้วยขมิ้น  (๒๖๙.๖๖), ตำบลห้วยทราย (๒๒๘.๗๘), ตำบลคชสิทธิ์ (๒๐๙.๙๓) ,ตำบลโคกแย้ (๑๕๑.๕๙) , ตำบลโคกตูม (๑๔๐.๘๔), เทศบาลตำบลหนองแค (๘๕.๑๓),  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (๘๑.๙๔), ตำบลหนองนาก (๘๑.๗๘), ตำบลหนองโรง (๗๕.๖๐), ตำบลหนองจิก (๗๒.๑๗) , ตำบลบัวลอย (๖๕.๖๘), เทศบาลตำบลหินกอง  (๖๖.๖๙),  ตำบลหนองปลิง (๖๐.๒๗),ตำบลหนองปลาหมอ (๔๐.๙๓) และตำบลกุ่มหัก (๒๓.๙๑)  ตามลำดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ
ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีรายงานโรคไข้เลือดออกจำนวน ๘๑ ราย ในพื้นที่ทุกตำบล
จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอหนองแค  ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคลดลงตามฤดูกาล แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานและสูงกว่าปี ๒๕๕๔ ดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งในชุมชน วัดและสถานศึกษา รวมทั้งเฝ้าระวังโรคในชุมชนตามอาการสงสัยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหากหมู่บ้านหรือชุมชนใดมีรายงานผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกในช่วง ๒๘ วัน ที่ผ่านมาตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไปขอรถพ่นละอองฝอยมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค  ต่อไป

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอำเภอหนองแค จำแนกรายตำบล  ปี ๒๕๕๕
ตำบล เป้าหมายปี๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสน (คน) ผู้ป่วยสะสมถึง ๒๙   ธ.ค.๕๕ อัตราป่วยต่อแสนรายตำบล ๒๙ ธ.ค.๕๕ ผู้ป่วย สัปดาห์ที่๕๑ ผู้ป่วย สัปดาห์ที่๕๒ (๒๓–๒๙ธ.ค.๕๕)
หนองแค(ท.) ๑๑ ๘๕.๑๓
กุ่มหัก ๒๓.๙๑
คชสิทธิ์ ๒๐๙.๙๓
คชสิทธิ์(ท.)
โคกตูม ๑๔๐.๘๔
โคกแย้ ๑๕ ๑๕๑.๕๙
บัวลอย ๖๕.๖๘
ไผ่ต่ำ ๘๑.๙๔
โพนทอง
ห้วยขมิ้น ๑๒ ๒๖๙.๖๖
ท.หินกอง ๖๖.๖๙
ห้วยทราย ๑๐ ๒๒๘.๗๘
หนองไข่น้ำ
หนองแขม
หนองจิก ๗๒.๑๗
หนองจรเข้
หนองนาก ๘๑.๗๘
หนองปลาหมอ ๔๐.๙๓
หนองปลิง ๓๐.๑๓
หนองโรง ๕๐.๔๐
รวม ๔๓ ๘๑ ๙๐.๓๑

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

Poll

คุณมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารในเว็บเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 01/09/2008
ปรับปรุง 22/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,659,973
Page Views 3,537,738
 

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล
ระบบรายงานการโอนเงิน
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมหมออนามัย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบทะเบียน สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนบำเน็จบำบาญข้าราชการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สรุปผลกิฬาประจำวัน

ฟังเพลงออนไลน์

  Copyright 2005-2009 nkphc All rights reserved.
view