หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรม ดาวน์โหลด เวปเมล ติดต่อเรา
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

 

บทความ

ข่าวกรอง&ระบาดวิทยา

 
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
รวมเว็ปราชการไทย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
สำนักงานประกันสังคม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

การบริหารงบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และงบ ontop payment ปีงบประมาณ 2554

การบริหารงบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และงบ ontop payment ปีงบประมาณ 2554
การบริหารงบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และงบ ontop payment
ปีงบประมาณ 2554
 
กรอบการบริหารงบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2554
งบกองทุน Primary Care
          - งบส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ (11.24 บ./ปชก)
1. พัฒนาระบบสนับสนุนและการส่งต่อ /ส่งกลับ
2. พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิในเขตเมือง ชนบทและ กทม.
3. สนับสนุนการผลิต พัฒนาและกระจายบุคลากร
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพPCA
          - งบ On top payment  (22.92 บ./ปชก)
สนับสนุน รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ อื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
วัตถุประสงค์งบพัฒนา
1.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ(สอ./รพ.สต./ศูนย์แพทย์ชุมชน/คลินิกชุมชนอบอุ่น/หน่วยบริการปฐมภูมิของรพช./รพท./รพศ/อื่นๆ)ให้จัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และสนับสนุนกองทุนสุขภาพ อปท. ให้ดำเนินงานสุขภาพชุมชน
2.สนับสนุน รพช.และศูนย์แพทย์ชุมชนต้นแบบ ให้เป็นสถาบันร่วมผลิตบุคลากร และสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
3.สนับสนุนการผลิต/พัฒนา/กระจายบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
4. พัฒนากลไกบริหารจัดการระดับอำเภอ (DHS) ให้มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โครงสร้าง/กำลังคน 
• NP ปฏิบัติงานประจำ(Care Manager)
• ทันตาภิบาล
• บุคลากรตามเกณฑ์
บริการ
•เน้นงานส่งเสริมป้องกันและบริการสุขภาพชุมชนเชิงรุกร่วมกับกองทุนสุขภาพ อปท.
•การดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย และโรคเรื้อรังเชื่อมโยงเป็นเครือกับ รพ.ประจำและชุมชน
บริหารจัดการ
•มีคณะกรรมการบริหาร รพ.สต.ที่มีส่วนร่วมจาก อปท. ภาคประชาชน ตามที่ กสธ. กำหนด
 
 
 
หน่วยบริการปฐมภูมิของ รพช.
โครงสร้าง/กำลังคน
 • มีแพทย์ FM ดูแลรับผิดชอบเครือข่าย (CUP Manager)
 • จัดบุคลากรวิชาชีพที่จำเป็นสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย ฯลฯ
• การพัฒนา รพช.(50 แห่ง)เป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาFM และกำลังคนด้านอื่นๆ
บริการ
• พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิตามแนวคิดFM
• มีการเชื่อมโยงระบบบริการได้แก่ ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ ระบบปรึกษา นัดหมาย ระบบข้อมูล
มีการสนับสนุนงานฟื้นฟูผู้พิการ งานเภสัชกรรมชุมชน งานทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย ฯลฯในเครือข่ายและชุมชน
บริหารจัดการ
• มีการบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิระดับอำเภอ (DHS)
• ระบบคุณภาพ PCA

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

Poll

คุณมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารในเว็บเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 01/09/2008
ปรับปรุง 22/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,659,972
Page Views 3,537,737
 

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล
ระบบรายงานการโอนเงิน
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมหมออนามัย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบทะเบียน สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนบำเน็จบำบาญข้าราชการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สรุปผลกิฬาประจำวัน

ฟังเพลงออนไลน์

  Copyright 2005-2009 nkphc All rights reserved.
view