หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรม ดาวน์โหลด เวปเมล ติดต่อเรา
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

 

บทความ

ข่าวกรอง&ระบาดวิทยา

 
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
รวมเว็ปราชการไทย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
สำนักงานประกันสังคม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

สถานการณ์ไข้เลือดออกอำเภอหนองแค wk๓๐/๕๔

สถานการณ์ไข้เลือดออกอำเภอหนองแค wk๓๐/๕๔

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค  สัปดาห์ที่ ๓๐ / ๒๕๕๔

     ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอหนองแคมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๙๒  ราย อัตราป่วย  ๑๐๓.๒๖ ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

     เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนประชากรอำเภอหนองแคกับจังหวัดสระบุรี ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบว่าอัตราป่วยของอำเภอหนองแคสูงกว่าจังหวัดสระบุรี และเป็นอันดับที่ ๓ ของจังหวัด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอำเภอของจังหวัดสระบุรี   พบว่าอำเภอพระพุทธบาท    มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอหนองแค, อำเภอหนองโดน, อำเภอเมือง, อำเภอดอนพุด, อำเภอบ้านหมอ,อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง  ตามลำดับ

ลักษณะการกระจายของโรค

     จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอหนองแคมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว จำนวน ๙๒ ราย  สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วย จำนวน  ๙  ราย คือ ตำบลโคแย้  จำนวน  ๒  ราย ,ตำบลหนองโรง จำนวน ๒  ราย ,ตำบลคชสิทธิ์  จำนวน  ๑  ราย ตำบลโคกตูม  จำนวน  ๑  ราย  ,ตำบลไผ่ต่ำ  จำนวน  ๑  ราย  ,เทศบาลหินกอง  จำนวน  ๑  ราย  และตำบลหนองจรเข้  จำนวน  ๑  ราย  มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วในพื้นที่  ๑๖ ตำบล เมื่อเรียงตามอัตราป่วยต่อแสนประชากร   จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ตำบลหนองโรง (๒๒๖.๘๑), ตำบลหนองแค (๑๗๕.๕๔), ตำบลห้วยขมิ้น (๑๕๗.๓๐), ตำบลโคกแย้ (๑๔๑.๔๘), ตำบลหนองนาก (๑๓๖.๓๑), ตำบลหนองจรเข้ (๑๐๘.๓๘), ตำบลคชสิทธิ์  (๑๐๔.๙๖), ตำบลโคกตูม (๙๓.๘๙), ตำบลหนองปลิง (๙๐.๔๑),  ตำบลหนองไข่น้ำ  (๘๕.๗๖), ตำบลหนองแขม (๘๓.๖๔), เทศบาลตำบลคชสิทธิ์  (๖๓.๐๙), ตำบลกุ่มหัก (๔๗.๘๓), ตำบลห้วยทราย (๔๕.๗๕),  ตำบลหนองจิก (๓๖.๐๘) เทศบาลไผ่ต่ำ (๒๘.๗๙), ตำบลหนองปลาหมอ (๒๐.๔๖) และ ตามลำดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ

     ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอำเภอหนองแค มีรายงานโรคไข้เลือดออกจำนวน ๙๒ ราย อัตราป่วยสูงกว่าจังหวัดสระบุรี จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐานรายเดือนตั้งแต่ต้นปี และมากกว่าปี ๒๕๕๓ แนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้น การเกิดโรคกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกตำบล

     จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระบุรี ปี่นี้โรคระบาดเร็วว่าทุกปี อาจเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มาก ดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์โรค และใช้มาตรการ ๕ ป.   โดยขอความร่วมมือจากประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ รวมทั้งการสอบสวนควบคุมโรค   ต้องดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หมู่บ้านที่เกิดโรคต่อเนื่องต้องควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงเรียนหรือโรงงานให้พิจารณาควบคุมโรคที่โรงเรียนหรือโรงงานด้วย

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอำเภอหนองแค จำแนกรายตำบล  ปี ๒๕๕๔

ตำบล

เป้าหมายปี๒๕๕๔

ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสน (คน)

ผู้ป่วย

สะสมถึง

๓๐ ก.ค.๕๔

อัตราป่วยต่อแสนรายตำบล

๓๐ ก.ค.๕๔

ผู้ป่วย

สัปดาห์ที่ผ่านมา

(๑๖–๒๓ ก.ค. ๕๔)

ผู้ป่วย

สัปดาห์ที่ผ่านมา

(๒๔ –๓๐ ก.ค. ๕๔)

หนองแค(ท.)

๒๓

๑๗๕.๕๔

กุ่มหัก

๔๗.๘๓

 

คชสิทธิ์

๑๐๔.๙๖

คชสิทธิ์(ท.)

๖๓.๐๙

โคกตูม

๙๓.๘๙

โคกแย้

๑๔

๑๔๑.๔๘

บัวลอย

ไผ่ต่ำ

๒๘.๗๙

โพนทอง

ห้วยขมิ้น

๑๕๗.๓๐

ท.หินกอง

๑๙๕.๙๘

ห้วยทราย

๔๕.๗๕

หนองไข่น้ำ

๘๕.๗๖

หนองแขม

๘๓.๖๔

หนองจิก

๓๖.๐๘

หนองจรเข้

๑๐๘.๓๘

หนองนาก

๑๓๖.๓๑

หนองปลาหมอ

๒๐.๔๖

หนองปลิง

๙๐.๔๑

หนองโรง

๒๒๖.๘๑

รวม

๔๕

๙๒

๑๐๓.๒๖

 

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

Poll

คุณมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารในเว็บเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 01/09/2008
ปรับปรุง 22/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,659,940
Page Views 3,537,698
 

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล
ระบบรายงานการโอนเงิน
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมหมออนามัย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบทะเบียน สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนบำเน็จบำบาญข้าราชการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สรุปผลกิฬาประจำวัน

ฟังเพลงออนไลน์

  Copyright 2005-2009 nkphc All rights reserved.
view